Itt vagyunk:Gimnázium


     

Gimnázium oldal

Tartalom:

Beiskolázás-hírek nyolcadikosoknak

Érettségizőknek

Gimnáziumi órarend

Tanári kar

Fakultáció

Legújabb hírek

Kötelező olvasmányok
Beiskolázás-hírek nyolcadikosoknak

 

Szeretettel várunk Gimnáziumunkba!

(felvételi tájékoztató)


 

Érettségizőknek

Az írásbeli érettségi vizsga időpontjai

Gimnáziumunkban a középszintű szóbeli érettségi időpontja: 2016. 06. 16-17.

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tantárgyanként.

A 2016. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

 

Galéria

A Gimnázium rendezvényeiről nemcsak fényképes beszámolók készülnek,

igyekszünk videofelvétellel is visszaadni az események hangulatát.

Ebben segítségünkre vannak a SZIE ABPK STUDIO69 munkatársai,

illetve a GÓCSA FOTÓ is.

Felvételeiknek köszönhetően számos eseményt láthattok a YouTube-on.

TRIÓ TV: Október 23-i városi műsor a Ferences templomban

HOLLÓ MÁRTON DÉNES (SZIE ABPK): Országos különdíj aZ Ybl-pályázaton 2014.10.21.

https://www.youtube.com/watch?v=ZKRpI4GO4VQ&feature=youtu.be

TRIÓ TV: Ballagás 2014. április 30. 17.00 Arborétum

GÓCSA FOTÓ-Szalagavató bál: 2013. DECEMBER 7.

                          keringő: www.youtube.com/watch

                          osztálytánc: youtu.be/BCdTkhmyxxA

Ballagás 2013.05.03.

Szent István Diáknap 2013.04.22.

HOLLÓ MÁRTON DÉNES (SZIE ABPK) : Idegen nyelvi karácsony 2012. dec.19.

STUDIO69 összeállítása: Riport KIS ÁKOSSAL

STUDIO69 összeállítása:Regionális, integrált görkorcsolya verseny.

Riport KIS VIRÁGGAL

Nagy Tamás összeállítása "Álomgyár Fotostúdió" 2011. szalagavató


 

Gimnáziumi órarend 


Tanári kar

 

 

Fakultáció

 

 

 

Fakultáció-választás 10.-eseknek a Pedagógiai Program

3.6.2. Érettségire felkészítéshez választható foglalkozások pontja alapján

Tanulóink tanórai kereteken belül és fakultációs csoportokban készülnek fel a középszintű, valamint az emelt szintű érettségi vizsgára. /Fakultációt a helyi tanterv óraszámai alapján minden tanulónak kötelező választania, 11. évfolyamon ez 2x2 óra fakultációt jelent./
A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül emelt-és középszinten biológia és fizika tantárgyakból, középszinten földrajz, informatika, testnevelés tantárgyakból biztosítunk felkészítést. Amennyiben a feltételek adottak (megfelelő létszám, szaktanár, időkeret), egyéni elbírálás alapján más tantárgyakból is jelentkezhetnek a diákok érettségire készítő fakultációra. (A pedagógus személyének megváltoztatása indokolt estben módosítható.)  A
jelentkezés írásban történik minden év május 20-áig. A kiskorú tanuló esetében a nyilatkozatot a szülő is aláírja. A jelentkezés módosítására szeptember 4-ig kérelmet lehet írásban beadni.

Szintet vagy fakultációs tantárgyat váltani indokolt esetben csak 11. évfolyamon - félévkor, illetve tanév végén – lehet,  a tanuló írásbeli kérvényére igazgatói döntés esetén.
A jelentkezett tanulók kötelesek az adott tanév végéig a választott foglalkozásokon részt venni.
A távolmaradást igazolni kell, és ugyanolyan jogkövetkezményt von maga után, mint a kötelező tanórai foglalkozásról történő távolmaradás.

                                                                      
Pomázi Imréné, igazgató

 Legújabb hírek

Ybl Miklós építészete a környezetünkben

A SZIE Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium sikere

 

Az idén ünnepeljük Ybl Miklós születésének 200. évfordulóját. A bicentenárium alkalmából Budapest Főváros Levéltára és a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara meghirdetett egy építészeti, művészettörténeti pályázatot középiskolások és gimnáziumok számára, amelynek címe: „Ybl Miklós építészete a környezetünkben”.

Iskolánk három diákja, Varga Stefánia, Gulyás Erika és Nagy Dániel 11. osztályos tanulók filmet forgattak Kugler Erika tanárnő vezetésével a turai Schossberger kastélyról. A filmmel 2014.10. 21-én a budapesti Ybl Miklós Építéstudományi Kar versenyén 27 művészeti iskolás csapat közül gimnazistáink „Országos különdíjban” részesültek.

Felkészítő tanárok: Kugler Erika, Miklósné Kis Ildikó. Filmtechnikus: Holló Márton Dénes.

 

            Köszönjük a Turai Kastély Kft. támogató segítségét filmünk elkészítéséhez!  

a díjnyertes film:   www.youtube.com/watch   


 

 

Kötelező olvasmányok

9. évfolyam
1. Biblia-szemelvények az Ó-és Újszövetségből (szept.)
2. Homérosz: Odüsszeia-szemelvények (okt.)
3. Szophoklész: Antigoné (nov.)
4. Boccaccio: Dekameron  - 5 novella (jan.)
5. Shakespeare: Romeo és Júlia (máj.)
6.                   
Hamlet (máj.)
7. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem –részletek a Szöveggyűjteményből (máj.)

Ajánlott olvasmány
Salinger:
Zabhegyező
Szophoklész:
Oidipusz király
Shakespeare:
Szentivánéji álom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. évfolyam
1. Moliere: Tartuffe (szept.)
2. Defoe: Robinson Crusoe (szept.)
3. Goethe:
Faust 1. rész (szept.)
4. Voltaire:
Candide (okt.)
5. Puskin:
Anyegin (jan.)
6. Katona József:
Bánk bán (jan.)
7. Balzac:
Goriot apó (márc.)
8. Vörösmarty: Csongor és Tünde (ápr.)
9. Petőfi: Az apostol (máj.)
10.Arany János: Toldi estéje (máj.)
11.Jókai Mór: Az arany ember (jún.)
Ajánlott olvasmányok

Golding: A legyek ura
Swift: Gulliver utazásai- 4. rész
Kármán József: Fanni hagyományai

---------------------------------------------------------------------------------------                 
11. évfolyam
1. Arany János: Toldi estéje
2. Jókai Mór:
Az arany ember (szeptember)
3. Madách Imre: Az ember tragédiája(október)
4. Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak,  A jó palócok(október)

5. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma (november)
6. Balzac:
Goriot apó (november)

7. Gogol: A köpönyeg (december)

8. Tolsztoj: Ivan Iljics halála (december)

9. Ibsen: A vadkacsa (december)

10. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (ajánlott)
11. Csehov: Sirály (ajánlott)
12. Móricz Zsigmond: Úri muri/
Rokonok (február)

13. Kosztolányi Dezső: Édes Anna (április)

------------------------------------------------------------------------------------------
12.évolyam
1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
2. Franz Kafka: Az átváltozás- szgy.
3.Thomas Mann:
Mario és a varázsló
4. Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
5. Friedrich
Dürrenmatt: A fizikusok
6. Németh László:
Gyász
7. Wass Albert:
Tizenhárom almafa
8.Kertész Imre:
Sorstalanság
9.Örkény István:
Tóték
Ajánlott olvasmány
G. Orwell:
1984
Arthur Miller: Az ügynök halála
Samuel Beckett: Godot-ra várva
Tamási áron: Ábel a rengetegben
Sarkadi Imre:
Elveszett paradicsom
 

     

 

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu