Itt vagyunk:Gimnázium


     

Gimnázium oldal

KEDVES NYOLCADIKOSOK!

ANGOL NYELVI ÉS MATEMATIKA LEVELEZŐS VERSENYÜNKRŐL

A BEISKOLÁZÁS/GIMNÁZIUM MENÜPONTBAN OLVASHATTOK!

MÉG NEM MARADTATOK LE! MINDKÉT FORDULÓT BEKÜLDHETED!

 


 

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET AZ ÉRDEKLŐDŐ NYOLCADIKOSOKNAK ÉS SZÜLEIKNEK:

2014. NOVEMBER 24. 17 ÓRA

APPONYI TEREM (Főiskola 1. emelet)


Ybl Miklós építészete a környezetünkben

A SZIE Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium sikere

 

Az idén ünnepeljük Ybl Miklós születésének 200. évfordulóját. A bicentenárium alkalmából Budapest Főváros Levéltára és a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara meghirdetett egy építészeti, művészettörténeti pályázatot középiskolások és gimnáziumok számára, amelynek címe: „Ybl Miklós építészete a környezetünkben”.

Iskolánk három diákja, Varga Stefánia, Gulyás Erika és Nagy Dániel 11. osztályos tanulók filmet forgattak Kugler Erika tanárnő vezetésével a turai Schossberger kastélyról. A filmmel 2014.10. 21-én a budapesti Ybl Miklós Építéstudományi Kar versenyén 27 művészeti iskolás csapat közül gimnazistáink „Országos különdíjban” részesültek.

Felkészítő tanárok: Kugler Erika, Miklósné Kis Ildikó. Filmtechnikus: Holló Márton Dénes.

            Köszönjük a Turai Kastély Kft. támogató segítségét filmünk elkészítéséhez!  

a díjnyertes film:   www.youtube.com/watch   

 


 

ÓRAREND


Szeretettel várunk Gimnáziumunkba!

(felvételi tájékoztató)

 

A Gimnázium rendezvényeiről nemcsak fényképes beszámolók készülnek,

igyekszünk videofelvétellel is visszaadni az események hangulatát.

Ebben segítségünkre vannak a SZIE ABPK STUDIO69 munkatársai,

illetve a GÓCSA FOTÓ is.

Felvételeiknek köszönhetően számos eseményt láthattok a YouTube-on.

HOLLÓ MÁRTON DÉNES (SZIE ABPK): Országos különdíj aZ Ybl-pályázaton 2014.10.21.

https://www.youtube.com/watch?v=ZKRpI4GO4VQ&feature=youtu.be

TRIÓ TV: Ballagás 2014. április 30. 17.00 Arborétum

GÓCSA FOTÓ-Szalagavató bál: 2013. DECEMBER 7.

                          keringő: www.youtube.com/watch

                          osztálytánc: youtu.be/BCdTkhmyxxA

Ballagás 2013.05.03.

Szent István Diáknap 2013.04.22.

STUDIO69 összeállítása: Riport KIS ÁKOSSAL

STUDIO69 összeállítása:Regionális, integrált görkorcsolya verseny.

Riport KIS VIRÁGGAL

Nagy Tamás összeállítása "Álomgyár Fotostúdió" 2011. szalagavató

 

Események 2010-2014 fotókkal: szie-gimi.fotoalbum.hu

Az osztályok eddigi fotói megtekinthetők az osztályok oldalai menüpontban.

 
 2014-2015-ös tanév


 

 

 A 2014-15-ÖS TANÉVBEN INDULÓ FAKULTÁCIÓS CSOPORTOK

 
 

Fakultáció-választás 10.-eseknek a Pedagógiai Program

3.6.2. Érettségire felkészítéshez választható foglalkozások pontja alapján

Tanulóink tanórai kereteken belül és fakultációs csoportokban készülnek fel a középszintű, valamint az emelt szintű érettségi vizsgára. /Fakultációt a helyi tanterv óraszámai alapján minden tanulónak kötelező választania, 11. évfolyamon ez 2x2 óra fakultációt jelent./
A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül emelt-és középszinten biológia és fizika tantárgyakból, középszinten földrajz, informatika, testnevelés tantárgyakból biztosítunk felkészítést. Amennyiben a feltételek adottak (megfelelő létszám, szaktanár, időkeret), egyéni elbírálás alapján más tantárgyakból is jelentkezhetnek a diákok érettségire készítő fakultációra. (A pedagógus személyének megváltoztatása indokolt estben módosítható.)  A jelentkezés írásban történik minden év május 20-áig. A kiskorú tanuló esetében a nyilatkozatot a szülő is aláírja. A jelentkezés módosítására szeptember 4-ig kérelmet lehet írásban beadni.

Szintet vagy fakultációs tantárgyat váltani indokolt esetben csak 11. évfolyamon - félévkor, illetve tanév végén – lehet,  a tanuló írásbeli kérvényére igazgatói döntés esetén.
A jelentkezett tanulók kötelesek az adott tanév végéig a választott foglalkozásokon részt venni.
A távolmaradást igazolni kell, és ugyanolyan jogkövetkezményt von maga után, mint a kötelező tanórai foglalkozásról történő távolmaradás.

                                                                       Pomázi Imréné, igazgató

  

Megjelent a tanév gimis iskolaújságjának I. száma, melyet a 11.-esek állítottak össze. Szerkesztő: Nagy Márton.

 

 

Kötelező olvasmányok

9. évfolyam
1. Biblia-szemelvények az Ó-és Újszövetségből (szept.)
2. Homérosz: Odüsszeia-szemelvények (okt.)
3. Szophoklész: Antigoné (nov.)
4. Boccaccio: Dekameron  - 5 novella (jan.)
5. Shakespeare: Romeo és Júlia (máj.)
6.                        Hamlet (máj.)
7. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem –részletek a Szöveggyűjteményből (máj.)

Ajánlott olvasmányok:
Salinger – Zabhegyező (szept. 1. hete)
Szophoklész: Oidipusz király (nov.)
Shakespeare: Szentivánéji álom (ápr.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. évfolyam
1. Moliere: Tartuffe (szept.)
2. Defoe: Robinson Crusoe (szept.)
3. Goethe: Faust 1. rész (szept.)
4. Voltaire: Candide (okt.)
5. Puskin: Anyegin (jan.)
6. Katona József: Bánk bán (jan.)
7. Balzac: Goriot apó (márc.)
8. Vörösmarty: Csongor és Tünde (ápr.)
9. Petőfi: Az apostol (máj.)
10.Arany János: Toldi estéje (máj.)
11.Jókai Mór: Az arany ember (jún.)

Ajánlott olvasmányok
Golding: A legyek ura (szept.)
Swift: Gulliver utazásai- 4. rész (szept.)
Kármán József: Fanni hagyományai (okt.)

---------------------------------------------------------------------------------------                 
11. évfolyam
1. Arany János: Toldi estéje
2. Jókai Mór: Az arany ember
3. Madách Imre: Az ember tragédiája
4. Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak,  A jó palócok
5. Ibsen: A vadkacsa
6. Balzac: Goriot apó
7. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (ajánlott)
8. Tolsztoj: Ivan Iljics halála
9. Csehov: Sirály
10. Móricz Zsigmond: Úri muri
11. Gogol: A köpönyeg
------------------------------------------------------------------------------------------
12.évolyam
1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna (szept.)
2. Franz Kafka: Az átváltozás- szgy. (szept.)
3.Thomas Mann: Mario és a varázsló (szept.)
4. Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei (okt.)
5. Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok (okt.)
6. Németh László: Gyász (febr.)
7. Wass Albert:Tizenhárom almafa (márc.)
8.Kertész Imre: Sorstalanság (márc.)
9.Örkény István: Tóték-dráma (ápr.)

Ajánlott olvasmányok:
G. Orwell: 1984 (szept.)
Arthur Miller: Az ügynök halála (okt.)
Samuel Beckett: Godot-ra várva (okt.)
Tamási áron: Ábel a rengetegben (márc.)
Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom (ápr.)
 

     

 

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu